rogtraf.no

Just another WordPress site

Til hovedsiden

Tre banebrytende, nye hurtigbåter til Ryfylke

Stavangerske AS fikk torsdag 10. mai levert den siste av de nye trillingene fra verftet Brdr. Aa AS i Hyen.  Hurtigbåtene skal trafikkere Ryfylke de kommende årene.

På lørdag, 12. mai, var det første gang tre båter ble døpt samtidig i Stavanger havn.  Dåpsseremoniene skjedde ved Skansekaien vis-à-vis DSD-bygget.  Samferdselsminister Liv Signe Navarsete for MS ”Fjordkatt”, Eva Renate Nesheim Indrevoll var godmor for MS ”Fjordfart” og Olaug R. Sjursø var gudmor for MS ”Fjorddrott”.

Båtene går på kontrakt med Kolumbus, som ved anbudsinnbydelsen stilte krav om universell utforming.

Nyere undersøkelser viser at ca. 20 % av befolkningen til enhver tid har vansker med å reise med kollektive transportmidler. Båtene til Stavangerske er de første i Europa som er bygget med full tilgjengelighet for funksjonshemmede for øyet og i nært samarbeid med brukerorganisasjonene.

Dette innebærer bl.a. at både fargevalg, lyssetting og hvordan innredningen er organisert, er gjort ut fra at f.eks. blinde og svaksynte lett skal finne frem i båtene. Informasjonsskilter er også taktile, dvs. i 3D slik at det er mulig for personer som har vansker med å se, å føle på skiltene. All informasjon over høyttalere blir gitt over teleslynge slik at personer med høreapparat lettere skal oppfatte beskjeder. Informasjon blir i tillegg gitt over monitorer og disse båtene vil ha monitorvisning av hvor båten til enhver tid befinner seg i ruta, jfr. kart på monitor på internasjonale flyreiser. I tillegg vil all sikkerhetsinformasjon også bli gitt over monitor.

All innredning er allergivennlig.  F.eks. er setene trukket med kunstskinn for å unngå at parfyme setter seg i setestoffet, samtidig som dette letter renholdet i forhold til støv. Landgangene er konstruert slik at det skal være lett å ta seg om bord med rullator, rullestol eller med barnevogn.  Bl.a. er den både lenger og bredere enn det en er vant til fra tidligere, har håndrelling i 2 høyder, er uten tverrgående stegtrinn og med sklisikkert belegg.

Båtene er uten terskler.  Noe som særlig eldre og kunder med barnevogner vil sette pris på.  De har romslig toalett med god plass til rullestol og det er stellebord for små barn om bord.

Det er avsatt egne plasser for rullestol og barnevogner integrert med resten av passasjersalongen.  Båten har også egen lekekrok med TV/Video.

De to første båtene har nå vært i drift noen måneder.

Flere delegasjoner, deriblant representanter fra de største brukerorganisasjonene for funksjonshemmede i Norge, har vært og inspisert/prøvd båtene.  Enstemmig dom har vært: Verdens beste båter der de fleste personer med funksjonshemning greit kan reise uten hjelp/assistanse. Også statssekretæren i Samferdselsdepartementet ga denne karakteren til båtene etter befaring av den første båten i januar/februar.

De tre hurtigbåtene er levert av verftet Brødr. Aa i Hyen og er tre identiske ”trillinger”.

Båtene har følgende hoveddata:

Lengde: 27 m
Fart:    30 knop
Pass.kap. 180
Bruttotonnasje: 220
Hovedmaskineri:        2 stk. type MTU 10V2000 M72 CR à 900 kW

Det lette byggematerialet kombinert med grundig utprøvd skrogdesign gjør at de nye trillingbåtene har et drivstoff-forbruk som er ca. 40 % lavere enn Stavangerskes forrige trillinger som ble bygget i 1990/91.  Dette gir også en miljøgevinst.

Stavangerske AS er et heleid datterselskap av Det Stavangerske Dampskibsselskab ASA (DSD).  Rederiet driver hurtigbåt-, lokalbåt- og riksvegferjesamband i Rogaland. DSD har betydelige eierandeler i Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA (HSD).  Stavangerske AS og HSD Sjø AS eier sammen Nor-Ferjer AS.

Gjennom datterselskapet Veteran Fjordcruise satser Stavangerske også på reiseliv utenom rutedriften.

Noen av selskapets skip gjennom 150 år.

Tegningene som er laget av Kurt Wathne, finnes som reproduksjoner i mappe og som postkort, og kan bestilles her.

Mappe med reproduksjoner av alle 12 bildene i størrelse 30 x 36 cm.

Kan bestilles på mail: post@rocon.no

Pris kr 150,- inkl. moms + porto
——————————————

Postkort i størrelse 13 x 19 cm,
med tillegg av de nye ferjene

14 kort kr 100,- inkl. moms + porto

Kan bestilles på mail: post@rocon.no

 •  
    Trafikkmelding
    01.10.07: MF "Stavanger" ut av rute på grunn av nødvendig vedlikehold
  Les mer

    26.09.07: Verkstedopphold MS "Lysefjord" - erstatningsfartøy i Lokalbåtrutene
  Les mer

    Flere trafikkmeldinger
   
  Veilmeldinger
  Siste trafikkmeldinger fra Statens vegvesen

    Siste nytt
    Universell utforming - nye hurtigbåter Les mer

     
   

  Booking/Reservasjon