rogtraf.no

Just another WordPress site

Kundeinformasjon

Kundeinformasjon

Biler med bestilt plass må møte innen 15 minutter før avgang. Dette gjelder også biler med fortrinnsrett.

Plassbestilling ferje fra Kvitsøy

Mandag – fredag  kl. 08.15 – 16.00
Lørdag kl. 08.15 – 13.00
Hele året

Tlf: 51 86 87 80  
Telefaks: 51 86 87 99
E-mail: booking@stavangerske.no

Bruk av ungdomskort:
Ungdomskortet kan brukes på alle riksveiferger i Rogaland.Ved reiser på ferjer  må kvittering fra fornyelsen av ungdomskortet fremvises sammen med kortet. Ungdomskort kan kjøpes på  Fiskepirterminalen i Stavanger og Tau kai. 

Flybussen til Sola:
For nærmere informasjon ta direkte kontakt: Tlf. 91 63 51 65.

Rogaland Kollektivtrafikk
Rogaland Kollektivtrafikk gir ruteopplysninger for buss, båt og tog i Rogaland.

Ruteopplysninger, oppringing innen Rogaland: tlf: 177
Oppringing utenfor Rogaland: tlf: 815 00 182

Telefonbetjening  i Stavanger:
Man – fre: 0700 – 2100

Lørdag:    0800 – 1530

Søndag:   1100 – 1800

Til toppen

Nattseilinger
Rutetabellene følger døgnet. Første oppgitte klokkeslett er derfor første avgang etter kl. 24.00. Siste avgang er før kl. 24.00. Nattseilinger er satt opp øverst i rutekolonnene f.eks. mandag – fredag kl. 01.30. osv.

Merknader
Dessverre er det ofte nødvendig med en del merknader til tabellene. Disse finner du nederst på rutesidene. Endringer på enkelte ukedager er merket med tall fra 1 (mandag) til 7 (søndag). Andre merknader og korrespondanser er merket med en bokstav etter rutetiden.

Korrespondanser
Korrespondanse betyr at ferja eller bussen venter inntil 5 minutter. Venting utover dette må ikke påregnes på grunn av hensynet til de andre kundene og videre korrespondanser.
God service er å gå rute.
Spesielle ruteendringer i forbindelse med høytids- og helligdager kan medføre at korrespondanser med andre transportmidler kan bortfalle.

Informasjonsfelt
I informasjonsfeltet oppe på rutesidene finner du en del stikkord-informasjon, veglengder, enkelte meget sjeldne anløp etc.

Flåteoversikt
Oversikt over Stavangerske Ferjers, Stavangerske Finnøysambandets og Boknafjorden Ferjeselskaps flåte finner du i venstre meny. Oversikten viser hvilke ferjer som normalt utfører rutene. Vi gjør oppmerksom på at selskapene har behov for ferjebytte i forbindelse med verkstedsopphold etc.

Til toppen

Norwegian
English
Deutsch
Anløp dersom passasjerer
til anløpsstedet
Call if passengers on board
Anlauf bei Bedarf
Anløper stedet på
bestilling til båten
Call on request to
the ship by phone nr ….
Anlauf auf Bestellung
beim Schiff
Avgang
Departure
Abfahrt
Bare i tiden
01.05 – 30.09
Only during the period of
01.05 – 30.09
Nur in der Zeit vom
01.05 – 30.09
Bare fredag
Friday only
Nur Freitags
Bestilling
Booking
Bestellung (Buchung)
Busskorrespondanse
Corresponding bus
(busconnection)
Busanschluß
Ferjeterminal
Ferry terminal
Fähren Terminal
Ferjesamband
Ferry service
Fährverbindung
Fredag
Friday
Freitags
Fredag en time TIDLIGERE
Friday one hour earlier
Freitags eine stunde früher
Fra
From
Ab
Fører
Driver
Fahrer
Hurtigbåt
Expressboat service
Schnellboot
Hurtigbåtterminal
Expressboat terminal
Schnellboot Terminal
Ikke lørdag
Not on saturday
Außer Samstag
Innstilt
Canceled
Eingestellt
Kjøretøy
Vehicle
Fahrzeug
Klippekort
Commuter (season) ticket
Rabattfahrkarte
Hverdager
Weekdays
Werkstags
Lørdag
Saturday
Samstag
Lett arbeidet for billettøren
ved å holde penger/
klippekort klar
Please make the job easier
for the tickettker by keeping
your payment ready
Bitte erleichtern Sie dem
Kassier die arbeit, halten
Sie Geld/Fahrkarte bereit
Mandag
Monday
Montags
Onsdag
Wednesday
Mittwochs
Overfartstid
Crossingtime
Dauer der Überfahrt
Persontakst
Charge pr. person
Preis pro Person (Personentarif)
Restaurasjon
Cafeteria
Cafeteria
Røyking forbudt
på bildekket
Smoking not allowed
on the car deck
Rauchen auf dem
Autodeck verboten
Sommerrute
Summer service
Sommerfahrplan
Søndag
Sunday
Sonntags
Takst/Takstsone
Charge/Classification of charges
Fahrpreis/Fahrpreiszone
Til Stavanger
For Stavanger
Nach Stavanger
Tirsdag
Tuesday
Dienstags
Torsdag
Thursday
Donnerstags
Tur (en)
Journey (The Journey), trip
Reise/Tour

Til toppen

 •  
    Trafikkmelding
    01.10.07: MF "Stavanger" ut av rute på grunn av nødvendig vedlikehold
  Les mer

    26.09.07: Verkstedopphold MS "Lysefjord" - erstatningsfartøy i Lokalbåtrutene
  Les mer

    Flere trafikkmeldinger
   
  Veilmeldinger
  Siste trafikkmeldinger fra Statens vegvesen

    Siste nytt
    Universell utforming - nye hurtigbåter Les mer

     
   

  Booking/Reservasjon